Bloggarit

Marjo Ruismäki on psykologi ja psykoterapeutti, joka on aiemmin työskennellyt lapsiperheiden ja lasten kanssa Helsingissä sekä terveyskeskuksessa että perheneuvolassa ja HYKS:n lastenpsykiatrian poliklinikalla.   Elämässä on paljon ”pinnan alla kuplivaa iloa!” – kun keksii huomata sen.

 

 

 

Petteri Mankila on perheterapeutti, traumapsykoterapeutti sekä Toimiva Lapsi&Perhe -kouluttaja. Hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa vuosia aikuisten, perheiden, nuorten ja lasten perissa. Lisäksi hän on toiminut työnohjaajana työyhteisöille ja terapiatyötekeville ammattilaisille vuosien ajan. Perhe-elämä ja monipuolinen vapaa-aika ruokkivat kiinnostusta, uteliaisuutta ihmistä ja ihmisten asioita kohtaan. 

 

 

 

  Vuokko Vänskä on vuodesta 1986 työskennellyt hoitajana erikoissairaanhoidossa eri tavalla oireilevien aikuispotilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Hän on opiskellut traumahoidon lisäksi sekä kognitiivista että sensorimotorista psykoterapiaa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet keholliset menetelmät keinoina ymmärtää oireilua ja oppia uusia tapoja elämässä toistuvien automatisoituneiden toiminta- ja reaktiomallien lisäksi. Kehon kautta on mahdollista löytää pienin askelin rauhaa, elintilaa ja elämisen makua itsestä huolehtimisen ja itselle hyvän sallimisen kautta. Motto: Tässä hetkessä: ymmärtää mitä on ja harjoitella sitä, mitä vielä ei ole ollut.

 

KKKirsti Keskitalo on psykoterapeutti ja terveydenhoidon työnohjaaja, jolla on vuosien kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta aikuisten, nuorten ja lasten perheiden parista. Lisäksi hän on työskennellyt perheterapeuttina kehittäen monia ryhmämuotoisia työtapoja avoterveydenhoitoon. Luonto, musiikki ja yhteiskuntavaikuttaminen ovat hänen sydäntään lähellä. Motto: ”ilon kautta”.

 

 

 

Anna-Maija LampinenAnna-Maija Lampinen on savolainen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti, joka ottaa vastuun omista puheistaan. Anna-Maija on työskennellyt psykiatrissa vuodesta 1984 lähtien sekä nuoriso- että aikuispsykiatriassa. Elpyy elokuvien parissa ja kaikki kaunis virkistää.